ТОВ НВП «АНАЛІТТЕХЦЕНТР» здійснює роботи:

■ по розрахункам біологічного захисту від іонізуючого випромінення рентгенівського обладнання (дентальні рентгенівські апарати, томографи, мамографи, лінійні прискорювачі, циклотрони та інші прилади з використанням ДІВ: товщиноміри, лічильники, датчики якості харчових продуктів і т.п.);

■ роботи по вимірах опору заземлення рентгенівського обладнання;

■ роботи по вимірах опору ізоляції проводів і кабелів в приміщеннях з встановленим рентгенівським обладнанням;

■ визначення кратності обміну повітря в приміщеннях з встановленим рентгенівським обладнанням (заміри швидкості руху повітря в вентиляційному каналі);

■ дозиметричні вимірювання за огороджуючими конструкціями потужності дози іонізуючого випромінення рентгенівського обладнання;

■ роботи по інженерно-будівельному проектуванню у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища;

■ роботи по підготовці пакету документів для отримання санітарного паспорту на приміщення з встановленим рентгенівським обладнанням;

■ роботи по підготовці пакету документів для одержання ліцензії на експлуатацію рентгенівського обладнання;

■ роботи по підготовці пакету документів для проведення атестації лабораторій в державних органах;

■ поставка та встановлення дверей рентгензахисних в приміщення з встановленим рентгенівським обладнанням;

■ поставка та встановлення елементів біологічного захисту в приміщення з встановленим рентгенівським обладнанням (рентгензахисні стекла, рентгензахисні ставні, рентгензахисні екрани та інші);

■ поставка аналізаторів елементного складу сплавів, типу «EXPERT»

■ передповірочна підготовка та організація повірки аналізаторів «EXPERT»

Роботи виконуються у відповідності до галузі атестації аналітичної лабораторії в складі ТОВ «НВП «АНАЛІТТЕХЦЕНТР»

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО»

«АНАЛІТТЕХЦЕНТР» 

Спеціалізація – наукові розробки; 
- Технічні випробування та дослідження; 
- Інженерно-будівельне проектування у частині 
забезпеченнябезпеки життя і здоров'я людини, 
захисту навколишнього природного середовища; 

 

тел. 044-361-64-41
тел. факс 044-5240493

 

e-mail: analit_kiev@ukr.net
e-mail: analit_kiev@mail.ru

Joomla - движок сайта!